Planer for Odense Stadion fra et kommunalt perspektiv

Nature Energy Park blev totalrenoveret i 1996- og 97. Siden har stadionet fået en ny sponsortribune i 2005. I dag fremstår store dele af stadion utidssvarende, hvilket har igangsat debatten om en ny og omfattende renovering. Foto: Simon Voetmann

Det satte gang i spekulationerne da bestyrelsesformand i Odense Sport- og Event Niels Thorborg i podcasten “Stemmer fra Ådalen” udtalte, at stadionrenovering var blandt topprioriteterne på hans to-do liste. Der var ifølge ham allerede en god dialog med Odense Kommune. Den gode dialog parterne imellem kunne både by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), samt Anders W. Berthelsen (S), der også er medlem af By- og Kulturudvalget nikke genkende til. Tilbage i februar var der således positive vinde ift. en renovering af Nature Energy Park (herefter kaldet Odense Stadion) kunne blive en del af kommunens budgetplan for 2021.

Et års kvartal senere har Corona-virussen vendt op og ned på verdenssituationen. Nu er spørgsmålet om den nuværende krise får betydning for stadionplanerne. Vi tog en snak med by- og kulturrådmand Jane Jegind om det.

817.dk: – Historikken viser at Odense Kommunes beslutninger vedrørende Odense Boldklub og Odense Stadion er et følsomt emne for mange af kommunens borgere. Nogle mener I gør for lidt for klubben sammenlignet med andre kommuner, mens andre synes I favoriserer den ift. andre klubber. Hvordan oplever byrådet selv den balance?

Jane Jegind: – Det er en balancekunst at skabe rammerne for en sportslig identitet og stolthed i byen, når selve udførelsen foretages af en privat aktør. Det er udfordrende for alle de byer, der har kommercielle idrætsaktører. Der er ikke nogen ”how to do”, hvilket forskellige nationale nyhedshistorier også vidner om. Men jeg synes, at vi har fundet en fornuftig balance i Odense.

817.dk: – Ser I mest Odense Boldklub som en kulturinstitution eller en privat virksomhed?

Jane Jegind: – Begge dele. Men rent juridisk og økonomisk kategoriserer vi OB som en privat virksomhed.

817.dk: – Odense Stadion er blandt de ældste i landets bedste fodboldrække, hvilket er medvirkende til at forholdende også er blandt de dårligste. Disse forhold skal efter planen forbedres gennem en række renoveringer. Er et helt nyt stadion et urealistisk scenarie eller at betragte som en af de muligheder der bliver overvejet?

Jane Jegind: – Vi har et ønske om, at Odense Stadion skal forblive på den nuværende placering. Derfor er en renovering det mest sandsynlige. De dele af Stadion der er velfungerende i dag, er der ingen grund til at skifte ud. 

817.dk: – I 2004 lavede Odense Kommune en salgs- og lejeaftale med Odense Boldklub om Odense Stadion, hvor de bl.a. købte hovedtribunen. Vil det i fremtiden være muligt for selskabet bag Odense Boldklub at leje eller købe mere af Odense Stadion?

Jane Jegind: – Det er vi villige til at tage en dialog om.

Hovedtribunen der i dag ejes af Odense Sport- og Event, mens de resterende tribunen, samt banen ejes af Odense Kommune. Foto: Simon Voetmann

817.dk: – I Silkeborg Kommune samlede selskabet bag Silkeborg IF 70 mio. kr. sammen gennem sponsorater i det lokale erhvervsliv, hvilket fik Silkeborg Kommune til at gå ind i stadionprojektet med 60 millioner kr. I Århus har planerne om et nyt stadion fået vind i sejlene efter en lokal fond har givet tilsagn om støtte til et større byggeprojekt (inkl. Stadion) på op mod 500 mio. kr., hvilket har fået borgmesteren til at bebude økonomisk opbakning til projektet på op mod 250 millioner kr. Hvis der findes penge i den størrelsesorden blandt fonde eller det fynske erhvervsliv, vil det så også kunne påvirke Odense Kommunes betalingsvilje i form af en langt højere økonomisk investering?

Jane Jegind: – Nu kan man jo ikke love penge væk, som man ikke har. Men det øger naturligvis kommunes interesse i projektet, hvis der er flere, der er med til at løfte den økonomiske byrde.

817.dk: -Du har tidligere udtrykt håb om et konkret forslag til et partnerskab vedr. Odense Stadion som byrådet kunne tage stilling til ifm. budgetplanerne for 2021. Forventer du at sådan et forslag vil lægge klar inden budgetforhandlingerne for 2021 går i gang?

Jane Jegind: – Nu har Covid19 flytte fokus for mange af de erhvervsdrivende og fonde, der kunne være interesserede i Odense Stadion. Men der er samtidigt åbnet op for anlægsrammen, og både DIF og LOA er kommet med anbefalinger vedr. renovering af idrætsfaciliteter. Det er usikkert, om vi kan nå det til budgetforhandlingerne til 2021.

Redaktionen: den anlægsramme Jane Jegind referer til dækker over det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger. I et forsøg på at sætte gang i systemet på den anden side af Corona-krisen er anlægsloftet midlertidigt blevet fjernet. I anbefalingerne fra DIF og LOA står der ikke noget der relaterer sig til renovering af stadions.

817.dk: – Den pulje af penge Odense Byråd har til at renovere bygninger som Odense Stadion går bl.a. også til renovering af skoler og daginstitutioner. Forventer du at den nuværende corona-situation vil få betydning for prioriteringen af renovering af Odense Stadion? 

Jane Jegind: – Odense Kommunes prioriteringer af de kommunale bygningsmasser bliver taget på baggrund af en lang række faktorer, herunder bl.a. bygningens tilstand. Jeg tror ikke, at corona-situationen vil ændre på stadions prioritering i forhold til resten af kommunens bygningsmasse. 

Fanzonen på Odense Stadion. Foto: Simon Voetmann

817.dk: – Bliver der tænkt nogle nye tanker i forhold til brugen af et renoveret Odense Stadion. Andre danske stadions har f.eks. integreret kontorbygninger, hotel eller lejligheder. I Odense er der eksempelvis en idrætsefterskole på tegnebrættet i selvsamme område som stadion. Vil den få indflydelse på processen omkring Odense Stadion.

Jane Jegind: – Vi ønsker at inddrage så mange interessenter i Odense Stadion projektet som muligt, så vi kan få alle de gode ideer på bordet i starten af processen

817.dk: -Flere stadiongængere har spurgt ind til, hvornår de kan forvente at der sker noget med tribunerne på Odense Stadion. Er det muligt at give dem et svar på det?

Jane Jegind: – Det er ikke muligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Jeg kan dog fortælle, at vi er i dialog med hinanden omkring mulighederne.

På baggrund af snakken virker det som at OB-fans må kigge langt efter stadionprojekter som det der er på tegnebrættet i Århus, og i første omgang bare skal krydse fingre for at de nødvendige renoveringer når at blive en del af kommunens budgetplan for 2021.

817.dk takker Jane Jegind for at stille op til interviewet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *